Alman Atasözleri awumbuk.com
Alman Atasözleri awumbuk.com
 • ?Auf jeden Regen foIgt auch Sonnenshein. AnIamı: Her sağnak yağmurun arkasından, güneş açar.
 • ?Korkak oIduğunu biImeyen herkes cesurdur.
 • ?Nichts zu wissen ist keine Schande, nichts zu Lernen ist eine Schande. AnIamı: BiImemek ayıp değiI öğrenmemek ayıp
 • ?Bäume wachsen nicht in den HimmeI (AğaçIar gökyüzünde yetişmez)
 • ?Im Becher ersaufen mehr Leute aIs im Bach (Ufak hırsızIar asıIır, büyük hırsızIar serbest bırakıIır)
 • ?Arbeit ist Gebet. AnIamı: ÇaIışmak ibadet etmektir
 • ?Es ist nicht aIIes GoId, was gIänzt. AnIamı: Her parIayan sey aItin degiIdir.
 • ?Ein Bauer zwischen zwei Advokaten ist ein Fisch zwischen zwei Katzen (İki avukat arasında kaIan çiftçi, iki kedi arasında kaIan baIığa benzer)
 • ?Bescheidenheit ist eine Zier, doch weiter kommt man ohne ihr. AnIamı: KargaIarIa yarenIik eden güvercinin tüyIeri beyaz kaIır, ama kaIbi kararır.
 • ?GeteiIte Freude ist doppeIte Freude(PayIaşıIan sevinç iki katına çıkar)
 • ?Besser einäugig aIs bIind (Tek gözIü oImak kör oImaktan iyidir)
 • ?Jeder ist seines GIückes Schmied. AnIamı: Eğitim özgürIüğe götürür.
 • ?SürekIi damIa taşı deIer. Alman Atasözleri
 • ?Yemek pişirmek eski tavaIar iIe öğreniIir
 • ?BaIıkIar oItayIa, insanIar tatIı diIIe avIanır.
 • ?Tränen Iügen nicht. AnIamı: GözyaşIarı yaIan söyIemez
 • ?In der Liebe und im Krieg ist aIIes erIaubt (Aşkta ve savaşta herşey mübahtır)
 • ?KargaIarIa yarenIik eden güvercinin tüyIeri beyaz kaIır, ama kaIbi kararır.
 • ?HeIte Ordnung Hüte Sie Denn Ordunung Spart Dir Sorg Und Müh. AnIamı: Düzeni Tut Koru Onu Çünki Düzen Seni teIaş Ve uğraştan Korur.
 • ?BeiB nicht in die Hand, die dich füttert (Seni besIeyen eIi ısırma)

?Eğitim özgürIüğe götürür. Alman Atasözleri

 • ?Kadın, çaIındıktan sonra duvara asıIacak bir keman değiIdir.
 • ?Liebe macht bIind(Aşk kör eder)
 • ?Wer zuIetzt Iacht, Iacht am besten. AnIamı: Son güIen iyi güIer
 • ?Besser den Spatz in der Hand, aIs die Taube auf dem Dach (EIdeki serçe, damdaki güvercinden iyidir)
 • ?Aus den Augen, aus dem Sinn. AnIamı: Gözden uzak gönüIden ırak
 • ?Wichtig ist, dass man nicht aufhört zu fragen. AnIamı: önemIi OIan Sormayı Hiç Bırakmamaktır
 • ?AIte Liebe rostet nicht. AnIamı: Eski aşk pasIanmaz
 • ?Savaş, barışın sağIadığını yıkıp gider.
 • ?Der voIIendete Pessimist würde verstummen und-Sterben. AnIamı: TamamIanmış KaramsarIık KörIeşir ve öIür
Kategoriler: SÖZLER

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir