Adalar
Adalar
Hiç karaya çikilmayacak adalar
Hiç ayak basilmayacak adalar
Bitkilerle donanmis adlar
Alaca kaplanlar gibi yere kapanmis adalar
Agiz dil vermez adalar
Aha firlatiyorum postallarimi kiyiya
Söyle bir sizlere dek açilmak istiyorum da