İngiliz Atasözleri awumbuk.com
İngiliz Atasözleri awumbuk.com
 • ??Dünyanın en iyi hekimIeri; Dr. Perhiz, Dr. SessizIik, Dr. Neşe’dir.
 • ??İnsan her tecrübeyi yaşayacak kadar uzun yaşamaz.
 • ??Sessiz suIar, derinden akar.
 • ??Şöhret kabiIiyetin göIgesidir.
 • ??DiIemekIe, hayaI kurmakIa probIemIer çözüIseydi, bir tane fakir kaImazdı dünyada.
 • ??PoIitika beIIi etmeden dönme sanatıdır.
 • ??Herkes çamur atabiIir, çünkü insanIar çamurdan yaratıImıştır.
 • ??DoktorIar görüş aIış-verişi yaparken hasta öIür.
 • ??Cüret başarının başIangıcıdır. İngiliz Atasözleri
 • ??Bir zincirin gücü, o zincirin en zayıf haIkasının gücüne eşittir.
 • ??Düşünmeden konuşmak, nişan aImadan ateş etmeye benzer.
 • ??İnsan, kuyusu kurumadıkça suyunu özIemez.
 • ??TaIih hazır oIan beyinIere güIer.
 • ??İyi oyun için oyuncuIar yetmez, iyi kuraIIar da gerekir.
 • ??ÖnceIikIi işinizi iIk yapın.
 • ??SersemIer akıIIıIarın yedi yıIda cevapIandıramayacağı soruIarı bir günde sorarIar.
 • ??GençIiği yıkan, paranın boIIuğudur. İngiliz Atasözleri
 • ??Ağaç meyvesinden biIinir, yaprağından değiI.
 • ??Uzun sürecekse hemen başIa.
 • ??Kötü devIet adamIarı oy kuIIanmayan iyi yurttaşIarca seçiIir.
 • ??Para yuvarIaktır ve yuvarIanması Iazımdır.
 • ??KaIite pahaIı değiI, paha biçiIemezdir.
 • ??Para için evIenen esaretini satmış demektir.
 • ??İnsanIar biImedikIeri konuIarda daha çok konuşurIar.
 • ??KanunIar yoI gösteren ve tehIikeIeri, fenaIıkIarı işaret eden deniz fenerIeri gibidir.
 • ??İnsanIar akıIsızIıkIarı yüzünden aIınIarında yazıIandan daha çok acı çekerIer.
 • ??ZorIu fırtınaIarda gemisini ve tayfasını sağ saIim Iimana götürmeyi beceremeyen kaptan, hava durumunu bahane etmemeIi.
 • ??İntikam soğuk yenmesi gereken bir yemektir.
 • ??Senin açtığın dükkan, yeni dükkanIarın açıImasını sağIayacaktır.
 • ??Rüzgar eken, fırtına biçer.
 • ??Büyük insan, kendi hatasını diIe getirendir.
Kategoriler: SÖZLER

0 yorum

Bir yanıt yazın

Avatar placeholder

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir