Önemsenmeme değil Parya,

karşıdakinin seni dinlemeyişi de değil!

Sözcüklerin anasız babasız kalması asıl sorun.

‘Onursuzsun’ de bana, en değme küfrünü et.