Soyup soğana çeviriyordu Hesse bölgesini iki soyguncu.
Bir hayli köylünün boynunu kırdılar. 
Bir tanesi sıskaydı aç kurt kadar, 
öbürüyse papa kadar şişman.

Neydi onların gövdelerini böyle farklı yapan? 
Çünkü biri efendiydi, öbürüyse uşak. 
Efendi kaymağını alıyordu sütün, 
uşak ekşimiş süt içiyordu bu yüzden.

Köylüler yakaladılar soyguncuları sonunda 
ve astılar ikisini bir tek iple, 
biri aç bir kurt kadar sıska sallandı, 
öbürüyse papa kadar şişman.

Köylüler önlerinde durup ıstavroz çıkartırlarken 
ve öylece seyrederlerken her ikisini de, 
anladılar soyguncu olduğunu şişman adamın, 
ama neden sıska adam da soyguncuydu, anlamadılar. 

Çeviri: A. KADİR – Gülen AKTAŞ