Dünya çok boyutludur
Ve bizde baş ağrısına neden olur.
Biz dünyanın tek renk olmasını isteriz
Öyle ki dünya net ve kesin olmalı.
Biz dünyanın birörnek olmasını isteriz
Öyle ki dünya gerçek olmalı.
Biz dünyanın sınırlı olmasını isteriz
Kavrayabilelim diye, dayanabilelim diye.
Ama onun boyutları sonsuzdur:
Dünya korur hissettirmeden değişimi.