Her şey keşfedilse, denense ve ölçülse,
bütün evren dönse
süper beyinden ateştopu içinde
her şeyi gören, her şeyi işiten, her şeyi bilen,
keşfedilmemiş bir şey kalacaktır sonunda:
insanlığın özlediği farklı bir şey,
farklı bir zaman,
farklı bir yol,
farklı bir yer.