Daha dün sesler
Hatta insan sesleri
Karın altındaki
Toprağın içindeki köklerde

Toprağın altındaki bitki kökleri
Ne sabırlı bir rüya
Çektikleri
Beklerken kesilirken çürürken

Toprağın dokunulabilir teninde bahar
Yani şöyle (Dönüş yapıyorum) 
Biz görenedek
Çiçekler dağlara yamaçlara
Vuranadek
Bahar, derisi altında yaşamanın

Bir inek yayılıyor orda
Bitkilerin karanlığında

Bir sümbül
Yeri hazır
Gelecekte uzak bir iklimden kelimesi
Demir bakır
Tuz granit
Bütün madenler
Suyun büyük çeneli ağzında

– Çalkala

Bahar
O sabah
Hamile bir kurt gibi yürüyor dağlarda

Azığım koynumda
Uçuşan rüzgarda
Bir ipekli fular gibi boynumda
Bahar

Bahar
Celladımızsın sen benim
Yaydığın etlere bak

Yeraltında akıyor esintin
Sesini işitiyorum
Yüreğimden bir adın daha geçiyor
Derken
Serpilip ırmak olacak bir su kalkıyor
Kımıltısız kuru topraktan

Düşünüyorum