Ki ne ne zaman bulandı sularda:çoğalan
Yıkan yüzler azgın yüzler
Seni ehli kaplan bir adın kırbaç bir adın kaplan
Nam vermek için doğruldun
Alnından öpsünler için bir vuruşta yıkıldın

Suyu biz böyle geçeriz
Bizi afet sanırlar