Sis çöküyor
        ırmak kör bir akış mı şimdi vadide
Ya silahım
Kanlı bir kurt başı koynumda
         yonga dolu yatağım
Silahım
Kimbilir sen soyunurken sıcak fısıltılar geceye

Sisler çöküyor
        mescid ve minare say fabrika bacaları
Ya gömleğim
Üç zaman hızımın rüzgarıya dolu
Gömleğim
Kimbilir sen delinip al kanımı emersin tenine

Gökten bir taş düşüyor
       hallacı gibi yüreğimin
Ya bileğim
Sızım sızım sızılarla arar serin çelikler
Bileğim
Kimbilir sen
         bir ceset gibi iradesizdin dostun elinde

Gökten bir ah geçiyor
       mescid ve minare

Yar erliğim
Bir zaman
        umut ve korkuyla genç yıllarımın çenelerinde
Erliğim
Kimbilir sen
         nasıl keşfettin buğularla neyi
         kadın diye

Sabır sabır içinde sürtünen ateş çıkaran bulut
        kar rüzgarı tipi
        heva heves yağmuru gibi
        hani uysal hani durgun
        sazlıklar
        yüzümün yastığı alınır her gece
Ya elmasım
        yoruldun evde bunaldın yıkandın
        süslendin oturdun kıpırdadın
Elmasım
Kimbilir sen
         camlarda başın belki geçerim yolum düşer
                                                           yeryüzüne