Nerdeyse gece olacak hesap başlayacak
Dertler sancak açacak uykuları basacak

Yine ağır kaldın ve dersen ki adelet olsun
Çıplan bütün katiller boynuna kalsın

Kara kemerleri altında genç kızlar
         alınmış neleri varsa ellerinde
Ölüm bir kurtuluş çizgisi
         bir sarınmak zihinlerinde

Gökkuşağı altında genç erkekler sanki geç
                                    girmişler hedefe
Akılları bıçak çekiyor
Bir duruyor kanlanmış ağlamış gözü
Diğerinin kalbi üzerinde

Savaşın filizlenen kamaları yavaş savaşça
                                             ellerinde
Savaşan diller kesik kesik konuşuyor ağızlarında

Varıp mola verdikleri bir gerçeklik
Mangal gibi dolu ve ortada
Ceviz ağacı gibi geniş yelpazeli
Gövdesi oyum oyum

Dibinde hastalandıran ağır bir gölge
Az ötede güneşin
Gözalan ışığında
Yılların saçlı zifiri kara
Pırıl pırıl asırlık yılanı

Artık zamandır yanından geçip varacakları
                                            menbaına
O çoktan kabaran insan öfkesinin

Bu kadar yorgun olmamıştılar kapında Tanrım
Lime lime ve üstüste cesetleri

                            +

Gündüz tanklar geliyor
kızıl
teleskoplarında kısık hayvan gözleri
ellerinde mermiler
hedef toprak dam basit evler

                            +

Bak şairin yarım kalmasın

isyan etmedi
kabul etmedi
biliyordu yürüyen tam kaldı ölürkün de diri

Eğil selvi boylu kulağına
Bir akıl bir sır vereyim:
Parmak masanın üstündeyken de kırılır
Gafletle ölürsün yazık değil mi

Lütfen yarın sabah
Parmaklar
Tetiğe
Avcılar olalım insanlık ağlamasın

Yer bizi dinlermiş
Kıpır kıpır taze

Duydum ki denmiş ortaya çık
Adını açık söyle

İşte adım
Ünüm gizli kalsın
İşte kılıcım
Ünü siyahlarca beyazlarca ünlensin

Defterini dür meşreplerin
Dursun söylevi kesilsin söylevi mumya ağızların
Başlasın marşın
Açılsın kapansın göyneklerin
Döşün zarefet ini
Geceleyin gündüzleyin

Artık yataklar rahat değil
Yünler yongalı pamuklar katran
Sarındıklarımız
Biri toprak olsun diğeri de gök olsun