Marx’ın da pek sevdiği bir Latin sözünü anımsıyorum 
Nihil humanum mihi alienum est 
Bu sözün altına ben de imzamı basıyorum 
İnsana ilişkin ne varsa kabulüm 
Şu hümanistler hariç