Kafeslerin arkasında oturmuş, ince uzun gemiler gibi
                                        limanda,
Olabileceklerden bahseder elleri, başlanmamış
                                        nakışlarda,
Kendi güzelliğini seyreder gergefte kızlar.