BİYOGRAFİSİ

Amerikalı ünlü bir şairdir. Walt Whitman gibi serbest vezinle şiir yazmış, eserlerinde daha çok gerçekçiliğe önem vermiştir. Şiirlerinin ilhamını gürültülü fabrikalardan, şehir sokaklarından, Amerika’nın orta tabakasının yaşayışından almıştır.

Carl Sandburg, yalnız şiirleriyle değil, çeşitli biyografik eserleriyle de ün kazanmıştır. Bu arada, Amerika Başkanlarından Lincoln’ün hayat hikayesini anlatan 6 ciltlik bir eseri vardır. Bu eser ona 1940’ta Pulitzer Tarih Armağanı’nı kazandırdı. Şairin 1927’de yayınladığı “The Song Bag” (Şarkı Dağarcığı) adındaki kitabı da Amerika’nın çeşitli yerlerinden topladığı halk şarkılarından meydana gelmiş bir eserdir.

Carl Sandburg, sık sık yurt içinde seyahatlere çıkar, edebiyatla ilgili konular üzerinde konferanslar verir. Yaşlı şair konferanslarını da, çoğunlukla, yanından hiç ayırmadığı kitarı ile halk şarkıları çalıp söyliyerek tamamlar.