“Yeni aşk kelimeleri, yeni öğrenilen 
                    incelikler öbür sevgiliye saklanıyor.” 
                                          F.Scott Fitzgerald 

Her sevda başlangıçtır bir yenisine 
Öteki başkaldırır daha bitmeden biri 
Biz isteyelim istemeyelim sürüp gider böylece. 

Baksak ki unutmuşuz günün birinde her şeyi 
Ne o sevdalar, ne ölümsüz sözler kalmış 
Toplasak toplasak hepsini işte 
Onca sevda bir sevdayı yaratmış 
Döner durur başımızın üstünde  
Gözlerden ağızlardan saçlardan  
Ellerden omuzlardan yapılmış bir hâle. 

Ve çınlar herbiri bir silahın yankısı gibi 
Bir yaşam boyu biz tetiği çektikçe.