Ekonomik güve
nirlik bir neme
ne bahane

dir
kul

lanılır önce
likle o bönce
heriflerce

kıçı koymak için
önüne gövdenin

Çeviren: Suphi AYTİMUR