l-e-r-g-e-k-i-r-ç-e
                   dir
b) ak(tığı) mız
şimdikümeleştiler
                          KİRGEÇELER
                                                kuşatmay(ı
sIçr) :a
           yI
              ! p:
Y                                                            a
                           (r
dIlAr.                                    .çElErGeKiR)
                                                                 ki
sür(g) üylekoş(eli) tu(p) tuzaktan
,çekirgeler;

Çeviren: T.Asi BALKAR