Çocuklar okuldan çıkar şen şatır
Çılgın sürüsünü hatırlatır
Bir şıkırtıdır gider kaldırım kaldırım
Ah siyah nalın! Vah beyaz nalın!

-Gidin piç kuruları şamatayı kesin
Ortalıkta böyle gürültü etmeyin
Hele can alıp verirken komşuda, yağız
Ölüm döşeğinde bir adamcağız.

-Söylenip durma öyle kadın kişi
Kanadın açmak üzere can kuşu
Şıkırdasın bırak kaldırım kaldırım
Ah siyah nalın! Vah beyaz nalın!

Dinlerim uzaktan halka halka olmuşlar
Devranla ruhumla bir döner dururlar
Şıkırdasın bırak kaldırım kaldırım
Ah siyah nalın! Vah beyaz nalın!

Çeviren: Attilâ İLHAN