Ben ölünce;
gömün gitarımla beni
kumlara

Ben ölünce,
portakallarla
naneler arasına

Ben ölünce
gömün isterseniiiz
rüzgar gülüne

Ölünce ben!