Yasaktır, insanları yakmak.
Yasaktır, geçerli oturma izni olan
insanları yakmak
Yasaktır, yasal kurallara uyan ve geçerli oturma
izni olan insanları yakmak
Yasaktır, Türkiye Cumhuriyeti’nin varlığı
ve güvenliğini tehlikeye düşürecekleri
beklenmeyen insanları yakmak
Yasaktır, davranışları yakmaya neden olmayan
insanları yakmak
Yasaktır, yeterince boş zaman değerlendirme
olanaklarının bulunmaması ve ilgili yasa
kuralları bilmemeleri ve ayrıca oryantasyon
zorluklarından dolayı psikolojik olarak
tehlikede olan gençlere, kişiye bakmaksızın
kişileri yakmak
Türkiye Cumhuriyeti’nin dıştaki itibarını düşürmeme
açısından kesinlikle yapılmaması salık verilir
Ayıptır.
Olağan değil.
Genelleşmemeli.
Gerekli değil
Kimsenin yok böyle bir yükümlülüğü.
İnsanları yakmadığı için suçlanmamalı
hiç kimse
Reddetme hakkı var herkesin.
Uygun dilekçe formları yetkili asayiş dairesinde
bulunur.

Not: Bu yazıyı başka bir dile çevirenlerin, Federal Almanya Cumhuriyeti yerine
kendi ülkelerinin resmi adlarını yazmaları rica olunur. Ayrıca bu dipnotun da
çeviride kalması gerekir. (HME)

Çeviri: Bekir KARADENİZ – Ulla KARADENİZ