Sızıyı gideren su.
Suyun sızladığını kimseler bilmez.