Toprak kazmak
Başında dikim için
Sonunda ölüm içindir

İnsan kazmak
Başında ekim için
Sonunda görüm içindir
                 Birim içindir
                 Varım içindir
                 Bugün içindir
                 Yarın içindir
                 Bütün için
                 Yarım içindir

Belki önce benim için
Ama ondan sonra hep
Hep senin içindir