Gelmem dediğime bakma

Eğer geliyorsam

Eğer gideceksem

Bırakma