KONUMUZ DÜŞÜNMEK-ETİKA-98

Şu hayvan o kadar vahşî ki.. Onun üstesinden ancak insan gelebilir.