Senin içine girdiğim zaman

Dışımda kalıyorsun

Senin dışından sana bakınca

İçime sığamıyorsun