Bir kelimeye
Bin anlam yüklediğim zaman
Sana sesleneceğim.