Bir kelimeye

Bir anlam yüklediğim zaman

Sana sesleneceğim