Birisi olsa burada yanımda ya karşımda

İstediği bir yerde o birden inse bile

Ben onu götürürüm duyularla aklımda

İnince benim yüzüm onda silinse bile