SÖZCÜKLERLE-ETİKA-21

Tam önüne bakan başını vurur.. Tam havaya bakan ayağını.