Siz geçip gidersiniz;
Açık yaralar gibi
Kalır kıyılarımızda
Ayak iziniz.

Biz
Tam düze çıkardık..
Derken kapılarda siz

Bir uzak yakınlığı
Eğreti ve güvensiz
Kuşanıp gelirsiniz

Sunmak elde avuçta
Ne varsa,
Bari işe yarasa;
Sonrasını biz biliriz.