Emr-i bülendsin ey Ezan-ı Muhammedî.
Kâfi değil sadana Cihan-ı Muhammedî.

Sultan Selim-i Evvel’i râm etmeyip ecel,
Fethetmeliydi alemi Şan-ı Muhammedî.

Gök nura gark olur nice yüz bin minareden
Şehbal açınca Ruh-u Revan-ı Muhammedî.

Ervah cümleten görür Allah-ü Ekber’i
Akseyleyince arşa Lisan-ı Muhammedî