BİYOGRAFİSİ

1879-1936. Yozgat’ta doğdu. Asıl adı Mehmet Bahattin’dir. Yaklaşık 4 yaşında babasının ölmesi üzerine akrabalarının yardımıyla zor koşullarda büyüdü.

Önce İptidai ve İdari mekteplerinde okudu. Daha sonra ise Sağır Mustafa Ağa Medresesinde 4 yıl kadar eğitimini sürdürdü. Bu dönemde Arapça ve Farsça öğrendi, dini bilgisini pekiştirdi. Ancak koşullar daha fazla elvermeyince okuldan ayrılarak mahkemede katipliğe başladı.

Kendi döneminde yörede bilinen Gamlı, Hasta Bekir Salim gibi birçok aşıkla ve şairle arkadaşlık etti, deyişmelerde bulundu.

Ayrıca Hizbi mahlasına da kullanan Hüzni, yaklaşık 13 yıl askerlikten sonra Haymana, Zile ve Yozgat’ta imamlık yaptı.

Geçmişi itibariyle Nakşibendi tarikatından olduğu yolunda veriler bulunmasına karşın kendisi şiirinde Kerbela, Ali, Hüseyin, Hasan konularını işledi ve Bektaşiliği öne çıkardı. Bu konular ilk kez ayrıntılı olarak ise M. Öcal Oğuz işleninceye dek de fazlaca gündeme gelmedi.