Bir kıpti ufacık mesnet alınca
Sadr-ı azam gibi payesine bak
İşin düşüp başın darda kalınca
Bir tecrübe et de mayesine bak

Zalime sır ver de bir aç arayı
Başına dar eder geniş dünyayı
Veled-i zinadan umma vefayı
Tohum kimin bir dayesine bak

Eriş bir kamile arzet ihtiyaç
Dostun olsa fırsat verme gözün aç
Tilki gölgesinde yatma uzak kaç
Tek mahvetsin aslan sayesinde bak

Cahil adam olmaz evliya olsa
Arife teslim ol eşkıya olsa
Hüzni bel bağlama akraban olsa
Hele bir fikrinin gayesine bak