Ey yarenler, ey kardaşlar
Ecel ere ölem bir gün
İşlerime pişman olup
Kendi özüme gelem bir gün

Yanlarıma kona elim
Söz söylemez ola dilim
Karşıma gele amelim
Nettim ise görem bir gün

Oğlan diğer danışmana
Seladır dosta düşmana
Şol dört tekbir namaz ile
Dahi tamam kılam bir gün

Beş karış bez durur donum
Yılan çıyan yiye etim
Yıl gece obrula sinim
Unutulup kalam bir gün

Başıma dikeler hece
Ne erte bilem ne gece
Alemler umudu hoca
Sana ferman olam bir gün

YUNUS EMRE sen bu sözü
Dahi tamam etmemişin
Tek yürüyeyim neyleyim
Üstadıma gelem bir gün