Lele Kurban Ben Olayım
Ak Göğsünde Ben Olayım
Senin Yerin Sıcak Kalsın
Ah Yine Giden Ben Olayım

Lele Kurban Zor Gelir
Dağlara Giden Zor Gelir
Avcı Yaralar Kekliği
Bağrıma Giden Zor Gelir

Lele Kurban Boşa Gider
N e Söylesem Boşa Gider
Çiğnenir Ektiğim Güller
Ah Emeklerim Boşa Gider

Lele Kurban Gülü Verir
Dönmesemde Gülü Verin
Mayın Tarlasına Düştüm
Kan Kırmızı Gülü Verin